İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitimleri vermek firmamızın görevlendirdiği iş güvenliği uzmanlarının görevidir.

İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı

Genel müdürden en alt çalışana kadar herkes İş Sağlığı ve Güvenliği şemsiyesinin altına girdi.

İşcan OSGB olarak
Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi sağlamada İŞCAN OSGB destekçiniz olacaktır.
• İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
• İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² Sağlık Hizmetleri, 8 m² İş Güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
• İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
• İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.
• Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
• İŞCAN OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimizin yine İŞCAN OSGB tarafından denetlenmesi sağlanarak verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.
• Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
• İŞCAN OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışanların tarafsız olarak denetimlerini yapabilecektir.
• İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
• İŞCAN OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.

Hürriyet Mh. 211 Sk. No: 48/A Akhisar/Manisa/Türkiye  /  +(90) 236 413 96 00  /  info@iscanosgb.com
Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image