İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (C Sınıfı)
Hedef
İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.
İçerik
İş güvenliği uzmanlığı eğitim merkezlerinin iş güvenliği kurslarına ilişkin uymaları gereken kurallar
Eğitim süresi 6 saat /gündür.
Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Blok ders yapılamaz
Saat 21:00’den sonra örgün eğitim yapılamaz.
Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır.
Derse devamsızlık yapan katılımcıların yoklama çizelgesi üzerine eğitmen tarafından KATILMADI ifadesi yazılır ve yoklama çizelgeleri gün sonunda mesul müdür tarafından imzalanır.
Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları:
Ders isimleri ve sıra numaraları bakanlık tarafından belirlenmiş bulunmaktadır.
Açılış,Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
Temel hukuk
İş hukuku
Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliği kurulları
İSG yönetim sistemleri
Risk yönetimi ve değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
İş hijyeni
İş yeri ve bina eklentileri
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Biyolojik Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Ergonomi
Korunma Politikaları
Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
El Aletlerinde Güvenlik
Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Yangın
Acil Durum Planları
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
Yüksekte çalışmalarda İSG
İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği
Maden iş yerlerinde İSG
Kişisel koruyucu donanımlar
İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG
İş kazaları
Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
Ağır ve tehlikeli işler
Çalışma yaşamında özel risk grupları
Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
Çalışma hayatında etik
Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
Değerlendirme ve son test
İş yerinde pratik uygulamalar
Eğitim yöntemi
90 saat örgün eğitim , 90 saat uzaktan eğitim, 40 saat staj
Eğitim sonunda verilen belge
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi
Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image