SAYGIN BİR GELECEĞE BİZİMLE MERHABA DEYİN

İLKEMİZ İş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp güvenilirlik, gizlilik, işbirliği ilkeleri ve yasalara uyum ilkesi gözetilerek bir yaşam tarzı haline getirmektir.

POLİTİKAMIZ Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilen, deneyimli uzmanları ile kurumların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekim ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamaktır.

MİSYONUMUZ İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması amacıyla sunduğu hizmetten ödün vermeyen uzman kadrosu ile bilgi ve teknolojiyi birleştirerek kurumlara gerekli desteği sağlama , hizmet kalitesi ile tercih edilen OSGB olmaktır.

VİZYONUMUZ Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan , faaliyette bulunduğu bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı başarmaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR ? İş Sağlığı ve Güvenliği; İş sağlığı ve güvenliği işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunlar ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların ( çalışanların, geçici çalışanların, alt yüklenici çalışanlarının , ziyaretçilerin , müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin )sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı ,bir başka ifadeyle , iş yerinde doğabilecek iş kazası ve mesleki hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı ,bu husustaki şartları yerine getirmeyi , bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de , öngörülen tecrübelerle ilgili olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image